Tuesday, 22 September 2009

Vilken nytta har vi av ljud? - 4 november 2009

An invitation to a conference, "What use is sound?", of interest to Swedish readers only.

Inbjudan utskickad på BIBLIST, men konferensen verkar vara öppen för alla intresserade.

"Vi i det nybildade nätverket Östgötaljud bjuder in till en dag som syftar till att informera om och diskutera det som idag görs både här i Östergötland och nationellt. Vi vill även blicka framåt och se hur vi tillsammans kan arbeta med ljudet i framtiden.

Nätverket Östgötaljud är en ABM-samverkan i länet.

Målgruppen för denna konferens är arkiv, bibliotek, museer och andra intresserade.

Vi kommer att under dagen diskutera: Vad är ljud? Vem arbetar med att bevara ljud och ljudmiljöer för eftervärlden? Hur gör man för att spara på ljud och kan man återskapa ljud som försvunnit? Hur tar vi idag hand om ljud på våra arkiv, bibliotek och museer och vad kan och vill vi göra? På vilka sätt kan vi tillgängliggöra ljudet och hur kan vi använda det i utställningar och gestaltningar?

Program och anmälan:

http://www.kulturarvostergotland.se/ostgotaljud

Senast 12 oktober vill vi ha din anmälan.

Välkommen!"

3rd International Workshop on Interactive Sonification

April 7, 2010
KTH, School of Computer Science and Communication, Stockholm, Sweden

http://interactive-sonification.org/ISon2010/

The overall number of attendees will be *strictly limited* (to about 40), and priority will be given to attendees that submit and present novel and interesting work on Interactive Sonification.

It would help us to hear very early if you plan to attend or/and to submit work.

This workshop is intended as a forum for newcomers and all those interested in tightly-closed loop human-computer systems involving sonification. Work in progress is also very welcome, if there are relevant novel ideas, new approaches, techniques or applications to report.

Deadline for abstracts: October, 31 2009

Please see the above website for full details, and the call for papers.

Saturday, 19 September 2009

New books in EMS' library

 • Mediaröster Stockholm new music 06 : 20 mars 2006
 • Parergon : tidsskrift for samtidsmusikk. No. 3-4, 2006
 • Burlin, Toivo: Det imaginära rummet : inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1952-1983
 • Chion, Michel: Film, a sound art
 • Chion, Michel: The voice in cinema
 • Collins, Nicolas: Handmade electronic music : the art of hardware hacking (2nd ed.)
 • Cope, David: Computer models of musical creativity
 • Dean, Roger T. (ed.): The Oxford handbook of computer music
 • Donhauser, Peter: Elektrische Klangmaschinen : die Pionierzeit in Deutschland und Österreich
 • Ekbom, Torsten: En trädgård av ljud : en bok om John Cage och The Cage age
 • Haglund, Magnus: Åke Hodell
 • Hall, Donald E.: Musical acoustics
 • Henriksdotter, Sanna & Ryberg, Linda: Gå över ån : ett konstpedagogiskt pilotprojekt : rapport
 • High heel sisters (Malin Arnell, Line Skywalker Karlström, Anna Linder & Karianne Stensland): HHS : High heel sisters
 • Kelly, Caleb: Cracked media : the sound of malfunction
 • Konstnärsnämnden: Konstnärernas inkomster : en statistisk undersökning av SCB inom alla konstområden 2004-2005
 • Kreidler, Johannes: Loadbang : programming electronic music in Pure data
 • Kuljuntasta, Petri: First wave : a microhistory of early Finnish electronic music
 • Leman, Marc: Embodied music cognition and mediation technology
 • Lund, Kristina: Rätt att rappa : passion och fostran på Fryshuset
 • Meyer, Felix & Zimmerman, Heidy (ed.): Edgard Varèse : composer, sound sculptor, visionary
 • Miller, Paul D. (DJ Spooky) (ed.): Sound unbound : sampling digital music and culture
 • Mockus, Martha: Sounding out : Pauline Oliveros and lesbian musicality
 • Norsk teknisk museum: Musikkmaskiner = Music machines
 • Rudi , Jøran (ed.): Absorpsjon og resonans – lyd og mening = Absorption and resonance - sound and meaning
 • Rumsey, Francis & McCormick, Tim: Sound and recording
 • Saunders, James (ed.): The Ashgate research companion to experimental music
 • Schaub, Mirjam: Janet Cardiff : the walk book
 • Sethares, William A.: Rhythm and transforms
 • Tadday, Ulrich (ed.): Klangkunst (Musik-Konzepte, Neue Folge XI/2008, Sonderband)
 • Utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen: Konstnärerna och trygghetssystemen : betänkande
 • Ystad, Sølvi, Kronland-Martinet, Richard & Jensen, Kristoffer (ed.): Computer music modeling and retrieval : genesis of meaning in sound and music : fourth international symposium (CMMR 2008)

Thursday, 17 September 2009

Åke Hodell by Magnus Haglund

The following rantings is a personal reflexion in Swedish about Magnus Haglund's new book about the Swedish concrete poet and text-sound artist Åke Hodell.

Jag besökte släppfesten för Magnus Haglunds Hodell-biografi i tisdags. Haglund läste texter och samtalade med flera av de personer ur Hodells bekantskapskrets som nämns i boken. Gubbar allihop faktiskt. Nu är det inte så att jag har något särskilt emot gubbar (förutom som representanter för människosläktet i allmänhet naturligtvis, inbiten misantrop som jag är), men det ledde till en, visserligen småmysig, men ändå lite grabbig dunka-varandra-i-ryggen-stämning. Jag anar att Haglund väldigt gärna skulle velat varit med då, på 1960-talet, då det hände riktigt vassa grejer liksom ... men jag unnar honom gärna denna längtan.

Det behöver nästan inte sägas att boken är välkommen. Men den handlar framförallt om den bild Hodell byggt upp av sig själv. Att han använde sitt liv som material, och att vissa händelser och teman ständigt återkommer i hans verk, är välkänt, men detta gäller ju för de flesta konstnärer, visserligen i mer eller mindre hög grad. Ett minst lika intressant ämne för en biografi hade väl varit det vi inte kan få veta om Hodell genom verken. Det skulle kanske inte ge en sannare bild av Hodell, men en annan. Och även om boken snarare är en introduktion till Hodells konstnärsskap än en vetenskaplig biografi, önskar jag att Haglund hade haft en mer kritisk inställning till sitt källmaterial, och inte låtit sig förföras av Hodells egen mytbildning.

Bokens sista kapitel handlar om Hodells position i dagens konstvärld. Det är många som tagit starka intryck av Hodells verk. Jag hör också till dem. Med en lätt överdrift kan man säga att "Mr. Smith in Rhodesia" gjorde mig till tonsättare, och "Skratta Pajazzo" spelade - tillsammans med Eyvind Johnsons "Strändernas svall" - förmodligen en viktig roll för mitt beslut att vapenvägra.

Men intryck behöver inte medföra, och är inte detsamma som, influens. Det sistnämnda måste utgöra en konkret och påvisbar inverkan på den influerades gärning. Det går säkert att hitta ytliga likheter mellan Hodells verk och de som härstammar från den yngre generationen ljudkonstnärer. Men Hodells gärning bars inte upp av poetisk teknik allena, utan av det slags starka etiska och politiska ställningstagande, som jag har svårt att finna i den svenska samtidskonsten.

Och därför finns det, enligt min mening, heller ingen som kan räkna sig som efterföljare till Hodell. Kanske skall vi inte sörja alltför mycket över detta; precis som Hodell vägrade bli en Ekelöf-epigon, är dagens konstnärer naturligtvis i sin fulla rätt att välja sina egna estetiska och moraliska utgångspunkter.

Nedan följer några recensioner från dagspressen. (Boken är förstås redan inköpt till EMS bibliotek och finns till utlån inom några dagar.)

Monday, 7 September 2009

ISEA 2010 call for proposals

ISEA2010 RUHR is the 16th International Symposium on Electronic Art, a major biennial conference and exhibition event for art, media and technology, scheduled for August 2010 in the German Ruhr region (Dortmund, Essen, Duisburg, a. o.).

We invite proposals for conference papers, artist presentations, exhibition projects, live performances, and art projects in public space. All submissions will be evaluated by an international jury; results and invitations are expected by the end of 2009.

Visual artists, musicians, dancers, designers, engineers, software artists, researchers, theorists, media activists, and hybrids of these, working with recent technologies and exploring the artistic, creative and critical potentials of digital and electronic media, should submit their projects or papers online at www.isea2010ruhr.org/submissions by 15 September 2009.