Tuesday, 26 February 2008

Nya CD i EMS bibliotek

Som flera av er redan har upptäckt ställs nya CD som inte producerats på EMS i biblioteket. De kan alltså lånas hem på samma sätt som böcker.

Adkins, Mathew: Mondes inconnus (DVD)
Azguime, Miguel: Para lá dos mares : Música e texturas sonoras : pavilhao do conhecimento dos mares : Expo 98
Boerman, Jan: The complete tape music of Jan Boerman, vol. III
Boerman, Jan: The complete tape music of Jan Boerman, vol. IV
Bruynèl, Ton: Looking ears complete
Emmer, Huib: Modern compositions
Enström, Rolf: Immesurable traces
Fröberg, Dan & Johansson, Jerry: Dan Fröberg och Jerry Johansson
Heumen, Robert van: Silent
Heumen, Robert van: Fury
Kirkegaard, Jacob: 4 rooms
Koenig, Gottfried Michael: Gottfried Michael Koenig
Man, Roderik de: Touch-and-go : compositions by Roderik de Man
Olbrisch, Martin: FM o99.5
Paiuk, Gabriel: Res extensa
Ponse, Luctor: Historical recordings : electronic and instrumental music
Raaijmakers, Dick: The complete tape music of Dick Raaijmakers
Rabe, Folke & Bark, Jan: Argh!
Riis, Jakob & Lindsjö, Anders: Wrrp
Strindberg, Henrik: Within trees
Tazelaar, Kees: Electronic compositions
Uilenhoet, René: Batalla

Nya böcker i EMS bibliotek

Audioei 1
Audioei 2
World new music magazine 16 : contemporary music in Germany
Föreningen svenska tonsättare: Matrikel 2008
Hodell, Åke: Resan till Rom med Gunnar Ekelöf
Hodell, Åke: Stuvad lake enligt Cajsa Warg : Gunnar Ekelöf läser ”Flyende pilot”
Hodell, Åke: Vad gjorde Hemingway i Afrika? och Den stora segern vid Gettysburg : Hodell på Radioteatern 1-2
Klintberg, Bengt af: Svensk fluxus = Swedish fluxus

Sunday, 17 February 2008

Aural sonologi (auditiv analys)

Många EMS-användare känner väl till Lasse Thoresen och hans auditiva analys, som han nu kallar aural sonologi/analys, en analysmetod som till skillnad från sedvanlig musikanalys utgår från lyssnandet och inte från produktionen av musikaliska verk. I näst senaste numret av webbtidskriften Journal of music and meaning finns Thoresens artikel "Form-building transformations : an approach to the aural analysis of emergent musical forms", där han talar om tre analytiska nivåer:
  • Level 1: sound objects i.e. single sound objects, analyzed in spectromorphologic terms.
  • Level 2: elementary gestalts i.e. combinations of sound objects into small patterns.
  • Level 3: form gestalts i.e. patterns of elementary gestalts,
av vilka artikeln behandlar den tredje nivån och presenterar ett notationssystem för analysen som utvecklats i samarbete med Andreas Hedman. Tack till Erik Peters för tipset!

Analysens första nivå behandlas i "Spectromorphological analysis of sound objects : an adaptation of Pierre Schaeffer's typomorphology" i Organised Sound, vol. 12, no. 2 (Augusti 2007). En tidig presentation av Thoresens idéer finns i "Auditive analysis of musical structures : a summary of analytical terms, graphical signs and definitions", publicerad i Proceedings : ICEM conference on electro-acoustic music, Stockholm, Sweden, 25-27 September 1985.

Thursday, 7 February 2008

Nya böcker i EMS bibliotek

Subaltern 1/2007 : tema Ryssland
Armstrong, Newton: An enactive approach to digital music instrument design : a model of interaction : theory, models, techniques
Augoyard, Jean-François &Torgue, Henry (red.): Sonic experience : a guide to everyday sounds
Bergendahl, Göran: Moderna tonsättarprofiler
Bergendahl, Göran: 33 svenska komponister
Blum, Frank: Digital interactive installations : programming interactive installations using the software package Max/MSP/Jitter
Borgo, David: Sync or swarm : improvising music in a complex age
Collins, Nick & d’Escrivan, Julio: The Cambridge companion to electronic music
Emmerson, Simon: Living electroacoustic music
Hegarty, Paul: Noise/music : a history
Landy, Leigh: Understanding the art of sound organization
Licht, Alan: Sound art : beyond music, between categories
Loy, Gareth: Musimathics : the mathematical foundations of music, D. 1
Loy, Gareth: Musimathics : the mathematical foundations of music, D. 2
Mallat, Stéphane: A wavelet tour of signal processing
Rylander, Per Erik & Andreasson, Claes: Berätta med ljud : att spela in, redigera och mixa i dator
Stenberg, Ulf: Den gröna potatisen