Wednesday, 18 July 2007

EAM-webbradio

För den som vill höra EAM och ljudkonst på webben, finns en webbradiokanal som är ett samarbete mellan EMS (Elektroakustisk musik i Sverige/Rikskonserter), KMH (Kungliga musikhögskolan) och SEAMS (Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige).

Ni glömmer väl förresten inte att tipsa mig om små intressanta skivbolag som ger ut EAM, electronica, dark ambient och annat skumt för min kommande lista?

Bibliografier

I ett tidigare inlägg nämnde jag EARS ambitiösa bibliografi. Det finns flera andra intressanta bibliografier på webben, och här är en kommenterad lista:

Jef Chippewas Electroacoustic bibliography från 2006 innehåller omkring 100 verk som spänner över så gott som hela EAM-fältet.

Computer music journals A bibliography of computer music tar upp datormusik, ljudsyntes m.m. och innehåller 250-300 titlar, men är senast uppdaterad 2001. (En ännu äldre version är Stephen Travis Popes A computer music library från 1993.)

Sound to sense, sense to sound (S2S2) bibliography database förtecknar material om musikakustik och ljudsyntes i en sökbar databas. S2S2 drivs av en sammanslutning av institutioner vid europeiska universitet, som också står bakom webbplatsen http://www.soundandmusiccomputing.org/. De ger även ut en gajd till datorbaserad ljud- och musikforskning. (Det finns f.ö. en liknande men kortare studie som bara täcker Storbritannien.)

Anmärkning 2009-05-06: Vare sig S2S2.org och soundandmusiccomputing.org finns längre. Gå istället till Sound and music computing. Här finns både bibliografin (dock något förändrad till innehållet) och gajden.

Den belgiska institutionen Musiques et recherches har ett dokumentationscenter med en sökbar databas, ElectroDoc, som också innehåller verk och biografier, men tyvärr bara på franska.

Lite mer perifera är ISMIR (International conference on music information retrieval and related activities) proceedings och Music information retrieval research bibliography home page. Den förstnämnda har alla artiklar tillgängliga i fulltext (PDF).

Friday, 6 July 2007

Domänanalys av elektroakustisk musik

Min magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från Uppsala universitet handlar om kunskapsorganisation inom EAM och heter Domänanalys av elektroakustisk musik : undersökning av en konstnärlig domäns litteratur. Den finns i EMS bibliotek (under "Elektroakustisk musik") och kan laddas ner som PDF från länken ovan. Den kan också hittas på min webbplats. Här är en kort abstrakt på engelska:
Pär Johansson: Domain Analysis of Electroacoustic Music : a Study of an Art Domain’s Literature

This master’s thesis studies the literature of electroacoustic music (EAM) from a domain analysis perspective. The aims of the thesis are i) to determine if domain analysis can be successfully applied to an art domain, and ii) to give an overview of the EAM literature. The theories and methods of domain analysis and bibliometrics, in particular domain definition and author population choice, are discussed and evaluated. The domain literature is reviewed, and its classification and indexing in selected bibliographies are examined to determine the important subjects of EAM. An author co-citation analysis of 51 important authors is performed and interpreted with regards to the previously found subjects. It is concluded that i) domain analysis is a viable method for studies of art domains, and that ii) the methods used in this thesis give a satisfactory overview of the EAM literature.

Ämnesord: Klassifikation, indexering, bibliometri, elektroakustisk musik
Keywords: Classification, Indexing, Music

Elektronmusikens ljudlära

Den senaste versionen av mitt kompendium Elektronmusikens ljudlära, en liten introduktion till akustik, sampling, ljudsyntes och ljudbearbetning, står nu i EMS bibliotek under "Akustik och psykoakustik". Den kommer även att finnas på intranätet så småningom. Den som vill ha kompendiet i digital form kan kontakta mig privat.

Wednesday, 4 July 2007

Skivbolagshjälp

Jag tänker sammanställa en lista med framförallt svenska bolag och labels som ger ut EAM, ljudkonst, electronica, dark ambient o.s.v. Men jag behöver hjälp, så skicka gärna tips till mig!