Sunday, 9 September 2007

Nya böcker

Jag skrev tidigare om Öyvind Fahlström-utställningen i Halmstad, som jag nyligen också besökte. Utställningen var intressant inte minst därför att den knöt samman Fahlströms tidiga bilder med hans senare. Jag passade på att införskaffa utställningskatalogen, Öyvind Fahlström : med världen som spelplan, red. Sophie Allgårdh, som nu finns i EMS bibliotek tillsammans med Fahlströms diktsamling Bord från 1966 (nytryck 1999, med efterord av Jörgen Gassilewski). Bord-dikterna "Det stora och det lilla" och "Morgon" finns dessutom i musikalisk tolkning på en CD i Ord&Bilds specialnummer om Fahlström, nr. 1-2 1998, som också finns i biblioteket.

Glöm förresten inte att vi gärna tar emot inköpsförslag till biblioteket! Synpunkter på bibliotekets inriktning mottas också - finns det något område vi bör satsa mer på?