Wednesday, 12 March 2008

Webbresurser

Här följer några av de länkar som Lars Våge från Internetbrus talade om på SMBF:s kursdag igår. (Länkarna öppnas i nytt fönster - standard på denna blogg. Om ni inte gillar det, använd Firefox och ställ in att nya fönster skall öppnas i flikar, så fattar ni nog poängen.)

Sökmotorer:
  • Findsounds - en ljudsökmotor som använder både taggning och ljudets akustiska egenskaper för att hitta liknande ljud.
  • Podscope - använder taligenkänning för sökning i video- och ljudfiler.
  • OAister - sökmotor för Open Access-dokument. (Man får en del träffar på EAM.)
  • Scirus - sökmotor för vetenskaplig information. (Sökning på EAM.)
  • Live Academic - Microsofts motsvarighet till Google Scholar är numera nedlagd /PJ 080601.

Databaser etc. för musik och fonogram:

No comments: