Sunday, 2 March 2008

Göran Sundqvist

Fredagens Computer Sweden har en artikel om Göran Sundqvist, troligen den förste i Sverige som fick en dator att skapa ljud och musik. Senare programmerade Sundqvist också Jan W. Morthensons verk Neutron Star på en Datasaab D21.

Mer information på Expertrådet GKS, Göran Sundqvists hemsida och Datasaab in memoriam.

No comments: