Thursday, 13 March 2008

EMS på LibraryThing

Nu finns lite fler (drygt 90) böcker från EMS bibliotek upplagda på LibraryThing. Här till höger i bloggen har jag också lagt till en gränssnittskomponent* där man kan söka bland böckerna.

Observera att det kan finnas enstaka fall där en nyare upplaga av boken visas på nätet. Det kommer att rättas till så småningom.

Fotnot: Datatermgruppen rekommenderar "gränssnittskomponent" för eng. "widget".

1 comment:

bokmalen said...
This comment has been removed by a blog administrator.