Sunday, 2 March 2008

David Cope

Ett inlägg på Create Digital Music fick mig att uppmärksamma David Copes webbsajt med musik som Cope programmerat utifrån datoranalyser av olika tonsättares musik, bl.a. J. S. Bach, Beethoven och Chopin. Cope har också använt liknande algoritmiska tekniker vid komposition av egna verk. På sajten finns flera musikexempel som mp3-filer (som tyvärr laddar extremt långsamt).

Vi har ett par av Copes böcker i EMS bibliotek: Computers and musical style och Virtual music : computer synthesis of musical style. I Computer music journal, no. 3, 2007 finns dessutom en intressant intervju med Cope.

No comments: