Saturday, 29 March 2008

BASE search

BASE (Bielefeld Acacemic Search Engine) är en sökmotor för europeiska uppsatser och avhandlingar. Nästan allt material är tillgängligt i fulltext. Man får en del träffar om man söker på t.ex. elektroacoustic music, sound art eller computer music. Samma termer på svenska (eller andra språk) kan ge andra resultat, likaså frassökning.

No comments: