Wednesday, 13 June 2007

Open Access m.m.

Directory of Open Access Journals finns flera tidskrifter om bl.a. musik och akustik. Där finns naturligtvis också många tidskrifter i biblioteks- och informationsvetenskap. Man kan också söka både bland artiklar och tidskriftstitlar.

Ett annat tips på vetenskap fritt tillgänglig på webben är e-printarkivet arXiv. Lämpliga sökord inom denna bloggs intresseområden är t.ex. "music", "sound", "audio", "information retrieval", "bibliometrics", "informetrics", medan "acoustics" och "signal processing" ger väldigt många irrelevanta träffar.

(Och jag behöver väl knappast nämna Google Scholar och CiteSeer?)

No comments: