Monday, 25 June 2007

Magic music from the Telharmonium

Magic music from the Telharmonium är en bok av Reynold Weidenaar som handlar om Thaddeus Cahills tidiga elektriska musikinstrument Telharmonium. Den bygger på författarens doktorsavhandling, och tar upp instrumentets tekniska aspekter så väl som dess sociala sammanhang. Telharmoniet använde additiv syntes, och både liksvävande temperatur och ren stämning ("just intonation"). Ljudet skickades över ett separat ledningssystem (inte över vanliga telefonledningar, som man kan läsa ibland) till prenumeranter, t.ex. restauranger och kaféer. Mycket intressant läsning. Boken finns nu i EMS bibliotek, uppställd under "Ljudteknikens historia och sociologi".

Det finns också en ca. 30 min. lång video om instrumentet,som kan beskådas fritt på Magnetic Music Publishings webbplats (Weidenaars eget förlag, tror jag).

No comments: