Friday, 8 June 2007

del.icio.us-sidan ...

... har fyllts på. Ämnesordslistan kommer att utökas senare, jag har tänkt att basera den på min magisteruppsats om EAM i biblioteks- och informationsvetenskap. När Uppsala universitet behagat lägga upp uppsatsen på sina webbsidor, skall jag posta en länk till den.

No comments: