Friday, 15 June 2007

The Living Composers Project

The Living Composers Project is a non-profit database begun in 2000, which aims to provide composers, listeners, performers, and researchers with a source of information about the music of our time.
Man kan direkt slå upp efternamn och länder eller fritextsöka databasen. I fritextsökningen går det dessutom att söka efter manliga, kvinnliga och döda tonsättare.

No comments: