Monday, 25 June 2007

eContact!

eContact! är en kanadensisk webbtidskrift om elektroakustisk musik, ljudkonst etc., som ges ut av CEC - Canadian electroacoustic community. Det senaste numret handlar om hörselskador och högljudd musik. Artiklar av bl.a. Dror Feiler.

No comments: