Saturday, 24 May 2008

Noise Design/Sonic Experience

Fler resurser relaterade till Björn Hellströms och CRESSON:s forskning:

David Paquette har tillsammans med Andra McCartney översatt Sonic Experience från franska. Paquettes magisteruppsats bygger på samma teorier som Hellströms Noise Design.

Sven Anderson refererar till Noise Design i en artikel i Organised Sound om sin ljudinstallation för en spårvagnsstation i Dublin, även om Anderson inte verkar ha använt sig av teorierna i någon större utsträckning. Alla artiklar ur detta nummer av Organised Sound kan f.ö. laddas ner gratis. En av dem handlar om Carl Michael von Hausswolff.

Ny Teknik har också uppmärksammat Hellströms ljud/buller-designprojekt i ett par artiklar: Här hörs skillnaden och Ljudfiilen som räddade akustiken på Moderna. Läs mer om auralisering hos akustikkonsultfirman Ingenmanson.

No comments: