Friday, 25 April 2008

Björn Hellström föreläser på EMS den 29 april

Här är några länkar relaterade till Björn Hellström och hans föreläsning på EMS den 29 april kl. 18.30: "EAM i det utvidgade fältet: om den akusmatiska musikens betydelse för urban stadsplanering":

No comments: