Friday, 23 May 2008

ChucK

Ni känner säkert till de flesta ljudprogrammeringsspråk som finns: Max/MSP, SuperCollider, Csound, Pd, Faust ... Men ChucK är kanske en ny bekantskap, i alla fall för mig. Språket har utvecklats vid Princeton University och har använts i utbildning, särskilt i samband med PLOrk - the Princeton Laptop Orchestra, som det finns två artiklar om i senaste CMJ (en av dem kan laddas ner gratis).

No comments: