Tuesday, 1 January 2008

Varèsejubileum!

I år är det 125 år sedan Edgard Varèse (1883-1965) föddes. Jag hoppas fler än jag uppmärksammar detta jubileum!

För EAM är Varèse betydelsefull dels med sin idé om musik som organiserat ljud, dels med multimediaverket Poème électronique, som skapades i samarbete med Le Corbusier och Iannis Xenakis till Philips paviljong på världsutställningen i Bryssel 1958. Paviljongen ritades av Xenakis, som också bidrog med Concret PH, det första verket helt skapat med kornsyntes. Tyvärr förstördes paviljongen efter utställningen, men det finns ett par projekt som försöker återskapa verket i sin helhet, se Virtual Electronic Poem och Make it New.

En nyare bok om Varèse är Edgard Varèse : composer, sound sculptor, visionary (2006, red. Felix Meyer). Det är en utställningskatalog som innehåller många artiklar och ett rikt bildmaterial. Standardverket om Philipspaviljongen är Marc Treib: Space calculated in seconds : the Philips pavilion (1996, Princeton Univ. Press). Det finns en kort sammanfattning på nätet. Båda böckerna finns på Statens musikbibliotek.

Några av de bästa inspelningarna av Varèse musik finns på Varèse : the complete works (dir. Riccardo Chailly), men titeln "Complete works" är något missvisande, för det finns tre fullbordade och bevarade verk som kunde ha medtagits: Den första versionen av Density 21.5, Etude pour Espace samt La procession de Verges, elektroakustisk musik till ett avsnitt ur Thomas Bouchards film om Joan Miró, som var en av Varèse många konstnärsvänner.

För mer information om Varèse, se t.ex. engelska och svenska Wikipedia. (Framförallt den svenska artikeln är i behov av redigering, hjälp gärna till!)

No comments: