Thursday, 10 January 2008

Henri Chopin är död!

Ljudpoeten Henri Chopin (1922-2008) avled den 3 januari. Några bloggreaktioner: Create Digital Music, dbqp: visualizing poetics, Harriet (poetryfoundation.org) och Soul Sphincter.

Det finns filmer och ljudfiler från hans framträdanden på Youtube, WFMU:s blog, UbuWeb och Erratum.

No comments: