Wednesday, 16 January 2008

In-EAR forum 2008 i Växjö

In-EAR forum 2008
Växjö, Sverige d.15-16 marts 2008.

In-EAR Forum ønsker at fremme udveksling af kunstnerisk relevant musikteknologisk udviklingsarbejde mellem komponister og udviklere i de nordiske lande, der mødes over 2 dage.

Deltager du/I i et igangværende musikalsk udviklingsprojekt, du gerne vil præsentere eller har du/I en god ide til et nyt projekt, men ingen realiseringsramme. In-EAR Forum er måske stedet du kan møde en kommende partner. Projekter er typisk :

— Præsentationer af kompositioner med særlig udnyttelse af en musikteknologi, til belysning en teknologis kunstneriske relevans.

— Projektpræsentationer af software eller hardware som særligt henvender sig til kunstnerisk musikalsk produktion.

— Computerunderstøttet komposition, herunder generering af materiale til instrumental komposition eller klangsyntese.

— Live-elektronik og brug af musikteknologi i livesituationer, bl.a. realtids lydbehandling, lydgenerering, analyse, komposition.

— Nye interfaces til brug for livesituationen eller i studiet, herunder også nye tiltag for højtalerbaseret musik.

— Teorier eller redskaber til analyse af musikalsk struktur, harmonik/klang, rytme/metrum, og psykoakustik/kognition.

Færdige projekter, work-in-progress projekter, samt værksteds-præsentationer er alle velkomne, og vil blive organiseret sekventielt efter tema, så alle kan følge alle præsentationer. Præsentationer skal typisk vare 30 minutter.

Forumet giver også mulighed for en intern værkstedspræsentation. På en åben værkstedscene kan projekter som kræver særlige lyd- eller lysforhold præsenteres, hvis man f.eks. ønsker at vise hvordan en applikation fungerer i praksis. Formen vil være åben. Ønsket præsentationstid op til max 60 min. oplyses ved ansøgning.

Forumet vil iår forsøge at organisere en koncert der anvender ny teknologi kreativt, samt inviterer en gæsteforlæser. Begge dele er under planlægning og oplyses senere.

Som afslutning på In-EAR forum 2008 afholdes et evalueringsmøde, hvor forumets videre løbebane vil blive diskuteret.

Tilmelding : mail kort beskrivelse af projektet til adressen nedenfor. Besked om accept udsendes hurtigst muligt og senest per 15. februar 2008, sammen med nærmere oplysninger om rejse/ophold.

Forumet foregår i Växjö på Italienska Palatset i godt lokale med projektor, afspliningsudstyr og mindre scene. Indkvartering på hotel centralt i Växjö. Morgenmad er inkluderet i hotelprisen og Lunch købes på palatsets cafe.

Se iøvrigt: www.vaxjokonserthus.se/omkonserthuset/karta.php

In-EAR forum tilbyder deltagerne logi, mens deltagerne selv svarer for udgifter til rejse og kost. Dog kan man sammen med ansøgning om deltagelse søge om et rejsebidrag. Den forventede rejseudgift bedes da oplyst sammen med ansøgningen. Deltagere med den længste rejseafsand vil blive prioriteret.

Tilmelding stiles til :

Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Email : stubbe(at)post.nordit.dk

Spørgsmål om rejse/logi, udstyr stiles til :

Hans Parment
Email : hans.parment(at)comasweden.se

No comments: