Saturday, 4 August 2007

Theremin och RFID

RFID (radio frequency identification) blir allt populärare, både på bibliotek och på andra ställen. Det är enkelt och praktiskt, men ger också stora möjligheter till integritetskränkande övervakning. En föregångare till RFID var Leon Theremins genialiska lilla elektroniska bugg, som han utvecklade för sovjetiska KGB. Läs mer i Wikipedias RFID-artikel, där finns också länkar till ett par artiklar som beskriver Theremins uppfinning i detalj.

Mer om Léon Theremin och hans relation till Sovjet kan man läsa i Albert Glinskys Theremin : ether music and espionage (2000), en bok som förstås finns i EMS bibliotek.

No comments: