Thursday, 16 August 2007

Ny bok - Kort historik över framtidens musik

Kort historik över framtidens musik : elektronmusiken och framtidstanken i svenskt 1950- och 60-tal av Per Olov Broman (Gidlunds, 2007) är en nyutkommen bok som handlar om den svenska idédebatten om elektronmusik under 1950- och 60-talen. Broman fokuserar på talet om "framtidens musik", och gör kopplingar bl.a. till Marshall McLuhans mediekritik, SF och framtidsvisioner, det organiska musikbegreppet, motsättningen natur-kultur och Adornos teorier. Boken, som också innehåller en CD med tidig svensk EAM, finns nu i EMS bibliotek.

Intressant läsning, men trots att boken inte är en regelrätt historik över svensk elektronmusik, skulle jag gärna sett mer av de intervjuer författaren gjort med Jan W. Morthenson, Lars-Gunnar Bodin, Sten Hanson, Ralph Lundsten m.fl. Det är också förvånande att han inte talat med Knut Wiggen själv. Broman kritiserar dock Wiggens teorier rätt hårt (med all rätt, enligt min mening), så han kanske inte vågade ;-)

Mer material om tidig svensk elektronmusik kan hittas i t.ex. Stefan Sylvanders avhandling Electronic musical composition in Sweden, 1952-1970 (1974), som förstås också finns på EMS.

Vi kan dessutom se fram mot Sanne Krogh Groths avhandling om svensk EAM. Sanne gästforskar periodvis i EMS arkiv.

No comments: