Saturday, 25 August 2007

EMS bibliotek på LibraryThing

Jag har börjat lägga upp EMS bibliotekskatalogLibraryThing - en sajt där användaren kan bygga upp en egen bokkatalog och se vilka andra som har samma böcker. Böckerna kan taggas med ämnesord, och det finns många sökmöjligheter. Detta projekt är en del i EMS efterlängtade Internet-satsning, som också omfattar sidor på MySpace, YouTube och Flickr.

F.n. finns bara sex böcker upplagda, och det lär ta ett tag innan resten är katalogiserat, eftersom jag till och med december 2007 jobbar heltid som IT-bibliotekarie på Sigtuna kommunbibliotek.

No comments: