Friday, 6 July 2007

Elektronmusikens ljudlära

Den senaste versionen av mitt kompendium Elektronmusikens ljudlära, en liten introduktion till akustik, sampling, ljudsyntes och ljudbearbetning, står nu i EMS bibliotek under "Akustik och psykoakustik". Den kommer även att finnas på intranätet så småningom. Den som vill ha kompendiet i digital form kan kontakta mig privat.

No comments: