Wednesday, 18 July 2007

Bibliografier

I ett tidigare inlägg nämnde jag EARS ambitiösa bibliografi. Det finns flera andra intressanta bibliografier på webben, och här är en kommenterad lista:

Jef Chippewas Electroacoustic bibliography från 2006 innehåller omkring 100 verk som spänner över så gott som hela EAM-fältet.

Computer music journals A bibliography of computer music tar upp datormusik, ljudsyntes m.m. och innehåller 250-300 titlar, men är senast uppdaterad 2001. (En ännu äldre version är Stephen Travis Popes A computer music library från 1993.)

Sound to sense, sense to sound (S2S2) bibliography database förtecknar material om musikakustik och ljudsyntes i en sökbar databas. S2S2 drivs av en sammanslutning av institutioner vid europeiska universitet, som också står bakom webbplatsen http://www.soundandmusiccomputing.org/. De ger även ut en gajd till datorbaserad ljud- och musikforskning. (Det finns f.ö. en liknande men kortare studie som bara täcker Storbritannien.)

Anmärkning 2009-05-06: Vare sig S2S2.org och soundandmusiccomputing.org finns längre. Gå istället till Sound and music computing. Här finns både bibliografin (dock något förändrad till innehållet) och gajden.

Den belgiska institutionen Musiques et recherches har ett dokumentationscenter med en sökbar databas, ElectroDoc, som också innehåller verk och biografier, men tyvärr bara på franska.

Lite mer perifera är ISMIR (International conference on music information retrieval and related activities) proceedings och Music information retrieval research bibliography home page. Den förstnämnda har alla artiklar tillgängliga i fulltext (PDF).

No comments: