Friday, 6 July 2007

Domänanalys av elektroakustisk musik

Min magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från Uppsala universitet handlar om kunskapsorganisation inom EAM och heter Domänanalys av elektroakustisk musik : undersökning av en konstnärlig domäns litteratur. Den finns i EMS bibliotek (under "Elektroakustisk musik") och kan laddas ner som PDF från länken ovan. Den kan också hittas på min webbplats. Här är en kort abstrakt på engelska:
Pär Johansson: Domain Analysis of Electroacoustic Music : a Study of an Art Domain’s Literature

This master’s thesis studies the literature of electroacoustic music (EAM) from a domain analysis perspective. The aims of the thesis are i) to determine if domain analysis can be successfully applied to an art domain, and ii) to give an overview of the EAM literature. The theories and methods of domain analysis and bibliometrics, in particular domain definition and author population choice, are discussed and evaluated. The domain literature is reviewed, and its classification and indexing in selected bibliographies are examined to determine the important subjects of EAM. An author co-citation analysis of 51 important authors is performed and interpreted with regards to the previously found subjects. It is concluded that i) domain analysis is a viable method for studies of art domains, and that ii) the methods used in this thesis give a satisfactory overview of the EAM literature.

Ämnesord: Klassifikation, indexering, bibliometri, elektroakustisk musik
Keywords: Classification, Indexing, Music

3 comments:

anna-stina said...

Intressant utgångpunkt för din uppsats i Hjörland och Wilson! Jag skrev också från en domänanalytisk utgångspunkt när jag skrev min uppsats (klar januari 2000), men kombinerade med Bourdieu istället för Wilson, som jag inte kände till då. Kul också med ett såpass "smalt" ämne som EAM.

Pär Johansson said...

I min uppsats föreslår jag faktiskt att domänanalys borde kunna användas i kombination med Bourdieus fältbegrepp, jag visste inte att någon redan hade gjort det. Vore intressant att få veta mer! Sedan utgår jag inte precis från Wilson, men påpekar att han varit inne på samma tankegångar som Hjørland.

anna-stina said...

Min uppsats är så "gammal" att den inte finns som pdf på nätet, men den finns på flera av universitetsbiblioteken, "Feministisk forskning : ett försök till domänanalys av en mindre del av fältet". Tror inte att den är särskilt teoretiskt vass dock, mitt fokus var i hög grad att bli klar i tid. :-) Har inte hunnit läsa din uppsats än, men siktar på att hinna göra det någon gång i sommar.