Monday, 15 February 2010

Ljudkultur

Some info in Swedish only about the course Sonic culture - soundscapes and the making of sound at Linköping university.

Ljudkultur - ljudlandskap och skapande av ljud är en fristående kurs (30 hp) vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur/Enheten Kultur Samhälle Mediegestaltning på Linköpings universitet, Campus Norrköping. Den ges på både grundläggande och avancerad nivå och startar höstterminen 2010. Lärare är bl.a. Magnus Alexanderson.

No comments: