Monday, 23 November 2009

Öra för ljud i SvD

A post in Swedish about some sound-related articles in the newspaper Svenska Dagbladet.

SvD har nyligen haft en liten artikelserie om ljud och musik under rubriken Öra för ljud:
  1. Med sikte på musikens minsta beståndsdelar - Erik Bergqvist om Gunnar Buchts Quid est tonus?
  2. På spaning efter de ljud som flytt - Jesper Olsson om ljudinspelning och minne
  3. Upptäcktsfärd bland oönskade surr och klick - Fredrik Stahlénius om ljudtvätt och brus
Det finns mer information och länkar till äldre artiklar i understrecket-bloggen.

No comments: