Sunday, 4 October 2009

New books in EMS' library

The following reports have been kindly donated by The Sound Environment Centre at Lund University (thanks to Frans Mossberg!):
 • Kungliga Musikaliska Akademien: Manifest för en bättre ljudmiljö
 • Karlsson, Henrik: Lyssnande Lund : förstudie om ett tvärvetenskapligt ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
 • Buller och hälsa : texter från seminarium den 13 januari 2006 arrangerat av Lyssnande Lund
 • Förföriska ljud : texter från seminarium den 27 januari 2006 arrangerat av Lyssnande Lund
 • Operativa ljud : texter från seminarium den 22 september 2006 arrangerat av Lyssnande Lund
 • Skadliga ljud : texter från seminarium den 20 oktober 2006 arrangerat av Lyssnande Lund
 • Ljud och inlärning : texter från seminarium den 27 april 2007 arrangerat av Lyssnande Lund
 • Mossberg, Frans (ed.): Sounds of history : texts from an interdisciplinary symposium held 27 October 2007 arranged by The Sound Environment Centre at Lund University, Sweden
 • Karlsson, Henrik; Wikström, Owe; Svenbro, Håkan & Geels, Anton: Ljud och tystnad för sinne och själ : texter från seminarium den 28 november 2008 arrangerat av Lyssnande Lund
Other new items:
 • Johansson, Pär: Elektronmusikens ljudlära (2007, rev. 2009)
 • Schaeffer, Pierre ; examples sonore de Guy Reibel assisté de Beatriz Ferreyra: Solfège de l’objet sonore
 • Swedish (hi)stories (World new music magazine no. 19, october 2009)

No comments: