Tuesday, 22 September 2009

Vilken nytta har vi av ljud? - 4 november 2009

An invitation to a conference, "What use is sound?", of interest to Swedish readers only.

Inbjudan utskickad på BIBLIST, men konferensen verkar vara öppen för alla intresserade.

"Vi i det nybildade nätverket Östgötaljud bjuder in till en dag som syftar till att informera om och diskutera det som idag görs både här i Östergötland och nationellt. Vi vill även blicka framåt och se hur vi tillsammans kan arbeta med ljudet i framtiden.

Nätverket Östgötaljud är en ABM-samverkan i länet.

Målgruppen för denna konferens är arkiv, bibliotek, museer och andra intresserade.

Vi kommer att under dagen diskutera: Vad är ljud? Vem arbetar med att bevara ljud och ljudmiljöer för eftervärlden? Hur gör man för att spara på ljud och kan man återskapa ljud som försvunnit? Hur tar vi idag hand om ljud på våra arkiv, bibliotek och museer och vad kan och vill vi göra? På vilka sätt kan vi tillgängliggöra ljudet och hur kan vi använda det i utställningar och gestaltningar?

Program och anmälan:

http://www.kulturarvostergotland.se/ostgotaljud

Senast 12 oktober vill vi ha din anmälan.

Välkommen!"

No comments: