Sunday, 7 December 2008

Diverse länkar

Empirical Musicology Review är en musikvetenskaplig nättidskrift. Allt material finns fritt tillgängligt i fulltext.

The Synthi är en sajt om EMS Synthi-serie. Där finns även ett forum. (Detta tips kom från Synthopia, en sajt med nyheter om syntar, program och elektronisk musik. Synthopia har lite fler och kortare artiklar än Create Digital Music, och tyvärr också en grabbigare ton, i alla fall ibland.)

Skivbolagslistan är uppdaterad med:

Bendi. Varierande utbud - bl.a. Datahysteri

Börft records: Börft - Ufo Mongo - Djuring Phonogram (Börft distribuerar även många andra märken, bl.a. Konduktör Rekords (En Halvkokt i Folie m.fl.)). Elektroniskt, experimentellt, noise, synthpop etc. - Alvars orkester, Enhänta bödlar, Frak, Njurmännen

No comments: